miłośnik

Wielki słownik ortograficzny PWN*

miłoś•nik -ikiem; -icy, -ików
Towarzystwo Miłoś•ników Języka Polskiego Towarzystwie Miłoś•ników Języka Polskiego (skrót: TMJP)
Towarzystwo Miłoś•ników War•szawy Towarzystwie Miłoś•ników War•szawy (skrót: TMW)

Słownik języka polskiego PWN*

miłośnik «osoba rozmiłowana w czymś»
• miłośniczka • miłośnictwo

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego