przyjaciel

Wielki słownik ortograficzny PWN*

przyjaciel -ciela; -ciele, -ciół, -ciołom, -ciół•mi, -ciołach
Towarzy•stwo Przyjaciół Dzieci Towarzy•stwie Przyjaciół Dzieci (skrót: TPD)
Towarzy•stwo Przyjaciół Książ•ki Towarzy•stwie Przyjaciół Książ•ki (skrót: TPK)

Słownik języka polskiego PWN*

przyjaciel
1. «osoba pozostająca z kimś w bliskich, serdecznych stosunkach»
2. «osoba okazująca komuś lub czemuś swoją sympatię, sprzyjająca czemuś»
3. euf. «kochanek»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego