miejski

Wielki słownik ortograficzny PWN

miej•ski; -scy
Miej•ska Gór•ka Miej•skiej Gór•ce, Miej•ską Gór•kę; przym.: miejskogórecki

Słownik języka polskiego PWN

miasto
1. «duży, gęsto i planowo zabudowany teren»
2. pot. «ludność zamieszkująca ten teren»
3. pot. «władze administracyjne takiego terenu»

• miejski • miejskość
gaz miejski, świetlny «gaz stosowany do celów komunalnych i przemysłowych»
region miejski «obszar związany z miastem pod względem gospodarczym, społecznym, kulturalnym itp.»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego