miejski

Słownik języka polskiego PWN*

miasto
1. «duży, gęsto i planowo zabudowany teren»
2. pot. «ludność zamieszkująca ten teren»
3. pot. «władze administracyjne takiego terenu»

• miejski • miejskość
gaz miejski, świetlny «gaz stosowany do celów komunalnych i przemysłowych»
region miejski «obszar związany z miastem pod względem gospodarczym, społecznym, kulturalnym itp.»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego