mienić się

Wielki słownik ortograficzny PWN*

mienić się -nię się, -nią się; mień•cie się

Słownik języka polskiego PWN*

mienić się I «nazywać siebie kimś lub uważać się za kogoś»
mienić się II
1. «błyszczeć różnymi barwami»
2. «rumienić się i blednąć na przemian»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego