mijany

Wielki słownik ortograficzny PWN*

mijany (taniec) -nego, -nym
mijać -am, -ają; -aj•cie

Słownik języka polskiego PWN*

mija zob. miya.
minąćmijać
1. «przejść, przejechać obok jakichś osób, rzeczy, obiektów»
2. «o czasie lub jakichś zjawiskach trwających w czasie: stać się przeszłością, skończyć się»
3. «przestać być odczuwanym»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego