monumentalny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

monumentalny
1. «zwykle o budowlach lub pomnikach: olbrzymi, potężny»
2. «mający trwałą wartość i wielkie znaczenie dla kultury»

• monumentalnie • monumentalność
malarstwo monumentalne «malarstwo związane z architekturą, np. freski, mozaiki, witraże»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

kolarski monument
30.04.2015
W kolarstwie kilka najstarszych i najbardziej prestiżowych wyścigów jednodniowych zwyczajowo nazywa się monumentami (rzadziej – pomnikami). Czy przenośne znaczenie słowa monument (pomnik) może być wystarczającą przesłanką, by używać takiego określenia w stosunku do tych wyścigów, czy należałoby jednak poszukać innego określenia dla tego rodzaju wyścigów i rozpropagować je?
Muzyka łagodzi obyczaje
15.01.2004
Czy jest wydawnictwo wyjaśniające powiedzenia bądź przysłowia???? „Muzyka łagodzi obyczaje” – czy oznacza to, że uspokaja, że poprawia samopoczucie, że w pewien sposób uszlachetnia?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... jego ramach zabrzmi kameralistyka Józefa Elsnera, a na koniec jego monumentalne oratorium pasyjne.
    Utwór wykonywany był z wielkim powodzeniem jeszcze za...
  • ... i bezpośrednią przyczyną tego smutnego stanu rzeczy stał się wspaniały, monumentalny konkurs, w którym kierownik pracowni postanowił wziąć udział wraz z...
  • ... poeta nie oferujący nam swojej prywatności wydaje się hieratyczny, niedostępny, monumentalny.
    Jeszcze jedno wyznanie, wymuszone pytaniem - wydaje mi się - warto pamiętać...

Encyklopedia PWN

monumentalne malarstwo, malarstwo dekoracyjne,
rodzaj malarstwa związany z architekturą, mający za zadanie dekorowanie obiektów architektonicznych;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego