niepodważalny

Słownik języka polskiego PWN*

niepodważalny «taki, którego nie można podać w wątpliwość»
• niepodważalnie • niepodważalność
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego