święty

Wielki słownik ortograficzny PWN

święty; święci; -t•szy (skrót: św.): Święty a. św. Michał; Święty a. św. Piotr, Święta a. św. Kinga; kościół Świętego a. św. Piotra, plac Świętego a. św. Marka
Kanut IV Święty Kanuta IV Świętego, o Kanucie IV Świętym

Słownik języka polskiego PWN

Duch Święty «według religii chrześcijańskiej: trzecia osoba Trójcy Świętej»
dzień święty «niedziela»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego