święty

Wielki słownik ortograficzny PWN

święty; święci; -t•szy (skrót: św.): Święty a. św. Michał; Święty a. św. Piotr, Święta a. św. Kinga; kościół Świętego a. św. Piotra, plac Świętego a. św. Marka
Kanut IV Święty Kanuta IV Świętego, o Kanucie IV Świętym
Święty Krzyż (szczyt; klasztor) Świętego Krzyża
naj•święt•szy: Najświętsza Maria Panna, Najświętszy Sakrament, Najświętsza Ofiara
Góra Świętej Małgorzaty (miejscowość) Górze Świętej Małgorzaty, Górę Świętej Małgorzaty; przym.: górowski
Święta Helena (wyspa) Świętej Helenie, Świętą Helenę
Święta Katarzyna (miejscowość) Świętej Katarzynie, Świętą Katarzynę; przym.: świętokatarzyński
Święta Lip•ka (miejscowość) Świętej Lip•ce, Świętą Lip•kę; przym.: świętolipski
Święta Wiel•kanoc•ne Świąt Wiel•kanoc•nych a. święta Wielkanocy, a. święta Wielkiejnocy
święta Wiel•kanocy świąt Wiel•kanocy a. Święta Wielkanocne, a. święta Wielkiejnocy
święta Wiel•kiejnocy świąt Wiel•kiejnocy a. Święta Wielkanocne, a. święta Wielkanocy
Święte Ofi•cjum Świętego Ofi•cjum, Świętym Ofi•cjum
Święte Przymierze Świętego Przymierza, Świętym Przymierzu
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca (państwo) Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, Wyspach Świętego Tomasza i Książęcej
Ziemia Święta Ziemi Świętej, Ziemię Świętą

Słownik języka polskiego PWN

Duch Święty «według religii chrześcijańskiej: trzecia osoba Trójcy Świętej»
dzień święty «niedziela»
święty I
1. «o osobach: po śmierci uznany przez Kościół za zbawionego i godnego kultu»
2. «uświęcony przez jakąś religię»
3. «określenie przysługujące Bogu jako istocie wszechmocnej, nieskończonej i nieśmiertelnej»
4. «związany z kultem religijnym»
5. «cnotliwy i bardzo dobry»
6.  «godny czci i szacunku»
7. «nietykalny, nienaruszalny»
święty II «w Kościele katolickim i wschodnim: osoba po śmierci oficjalnie uznana za zbawioną i godną kultu»
Święty Mikołaj «chrześcijański święty przedstawiany w czerwonym płaszczu i z białą brodą, przynoszący dzieciom prezenty na Boże Narodzenie; też: osoba przebrana za niego»
święta «Boże Narodzenie lub Wielkanoc»
Najświętsza (Maria) Panna «matka Chrystusa»
Najświętszy Sakrament «hostia symbolizująca ciało Chrystusa»
Pismo Święte zob. biblia w zn. 1.
święta krowa «w Indiach: każda krowa, traktowana jak przedmiot kultu religijnego»
Święta Rodzina «święty Józef, święta Maria i Jezus»
święta wojna «wojna prowadzona z powodów religijnych»
świętej pamięci «określenie używane w odniesieniu do osób zmarłych wyznania chrześcijańskiego»
Trójca Święta, Przenajświętsza «według religii chrześcijańskiej: jeden Bóg istniejący w trzech osobach»
Wszystkich Świętych «katolickie święto ku czci zmarłych, obchodzone 1 listopada»
Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny
1. «przekazanie Marii przez archanioła Gabriela wiadomości, że będzie matką Jezusa Chrystusa»
2. «święto w Kościele katolickim, obchodzone na pamiątkę tego wydarzenia»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Święty Mikołaj i Myszka Miki
21.12.2004
Krótkie i bardzo na czasie pytanko: czy piszemy święty Mikołaj, czy Święty Mikołaj? Zaryzykuję i powiem, że ani razu nie widziałem pierwszego wariantu (kiedy święty było napisane pełnym słowem), a mnie się wydaje, że zgodnie z regułami poprawnościowymi właśnie pisanie święty małą literą jest w tym wypadku poprawne.
Święty Mikołaj i święty mikołaj
17.03.2017
Szanowni Państwo,
po lekturze porad nt. Świętego Mikołaja można uznać, że kwestia pisowni wielką/małą literą jest żywa i w fazie kształtowania się. Czy coś się zmieniło od najnowszej porady, z 2013 r.? Pytam, bo np. Słownik języka polskiego podaje pisownię wielkimi literami niezależnie od znaczenia. Wiem, że WSO ma na tym polu prym w stosunku do SJP, ale hasła tego w internetowym WSO brak.

Z wyrazami szacunku
Czytelnik
Święty Jan i Bóg święty
1.10.2014
Szanowni Państwo,
czy wyrazy święty i błogosławiony odnoszące się do konkretnych osób powinny być pisane wielką literą? Np. Święty Wojciech, Święty Jan Paweł II? Wiem, że skrót to św., nie Św. Rozumiem też sytuację, w której słowa te są częścią innej nazwy własnej, np. kościoła. Ale co, gdy chodzi po prostu o daną osobę? Czy jest to usankcjonowane, bo wśród zasad pisowni słownictwa religijnego nie znalazłem odpowiedzi? A co z wyrażeniem Boże Święty/święty? Z wyrazami szacunku Czytelnik

Ciekawostki

Mówimy „Święty Boże nie pomoże”, mając na myśli sytuację kogoś, komu nikt i nic nie może już pomóc. Jeśli znowu dostanie pałę, to wtedy Święty Boże nie pomoże i czarne przepowiednie Alicji sprawdzą się jak amen w pacierzu.
Mówimy „Nie święci garnki lepią”, mając na myśli to, że nie trzeba być nikim wyjątkowym, aby wykonać jakąś pracę.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... podatku dochodowym od osób fizycznych zmieniano 21 razy. - Jeśli wyjąć święta i wakacje, to ten Sejm co miesiąc zmieniał ustawę o...
  • ... Zakapturzony przybysz, który mówił "Amen"

    Przed przybyciem na Szmaragdową Wyspę
    świętego Patryka, kraj podzielony był na małe, zwalczające się wzajemnie królestwa...
  • ... by było w nim więcej miłości. Jest też u Ojca Świętego ogromnie wiele współczucia dla człowieka, zrozumienia dla niekiedy dramatycznych sytuacji...

Encyklopedia PWN

pierwotne określenie bóstwa, a także rzeczy i osób mu bliskich;
opactwo Benedyktynów na Łysej Górze (G. Świętokrzyskie).
Święty Gothard, wł. San Gottardo, niem. Sankt Gothard, fr. Saint-Gothard,
masyw górski w Szwajcarii, w Alpach Lepontyńskich;
Święty Jerzy, Braţul Sfîntu Gheorghe,
rz. w Rumunii.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego