no

Słownik języka polskiego PWN*

No «symbol pierwiastka chemicznego nobel»
no «japońskie widowisko teatralno-operowe z XIV i XVII w.»
no I
1. «partykuła występująca w wypowiedzeniach wyrażających polecenie lub rozkaz, np. Siedź no spokojnie., albo naleganie, np. Porozmawiał no byś z nią!, albo groźbę lub ostrzeżenie, np. Niech no ja go spotkam!»
2. «partykuła występująca na początku kolejnego wypowiedzenia, wyraźnie nawiązującego do poprzedniego, np. Chciał jak najlepiej, no ale mu nie wyszło., albo na początku repliki w dialogu, np. Wpadniesz do mnie na chwilę? - No dobrze.»
3. «partykuła poprzedzająca słowo wprowadzające pytanie, np. No co ja mam mu odpowiedzieć?»
4. «partykuła występująca na początku wypowiedzenia odnoszącego się bezpośrednio do danej sytuacji, np. No czemu się tak krzywisz?»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego