nota

Słownik języka polskiego PWN*

nota
1. «oficjalne pismo urzędowe, zwłaszcza pismo rządu jednego państwa do drugiego»
2. «ocena czyjejś pracy, postępów w nauce, wyników w sporcie itp.»
3. «krótki tekst prasowy»
4. «uwaga na marginesie tekstu»
5. «nieoprocentowane zobowiązanie skarbu państwa płatne na każde żądanie w kasie państwa»
6. «zobowiązanie płatności»
nota memoriałowa, księgowa «notatka księgowa w sprawie zaksięgowania pozycji, na którą brak dokumentów»
nota quadrata [wym. nota kwadrata] «kwadratowe pismo nutowe używane w notacji chorału gregoriańskiego od XIII w.»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego