obrachowywać

Wielki słownik ortograficzny PWN

ob•rachowywać -owuję, -owują

Słownik języka polskiego PWN

obrachowaćobrachowywać «określić wielkość, liczbę czegoś za pomocą obliczeń»
obrachować sięobrachowywać się
1. «ocenić na podstawie obliczeń swoją sytuację materialną»
2. «rozliczyć się z kimś»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego