liczyć

Słownik języka polskiego PWN*

liczyć
1. «wymieniać liczby w kolejności»
2. «wykonywać działania arytmetyczne»
3. «obliczać coś, dodając do siebie poszczególne jednostki»
4. «brać pod uwagę przy liczeniu»
5. «składać się z pewnej liczby jednostek»
6. «spodziewać się, przypuszczać»
7. pot. «wyznaczać cenę, brać zapłatę»
8. «wyliczać zawodnika»
liczyć się
1. «być liczonym, obliczanym»
2. «mieć znaczenie, być branym pod uwagę»
3. «brać coś pod uwagę, uwzględniać w swoich planach»
4. pot. «rozliczać się»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego