liczyć

Wielki słownik ortograficzny PWN

liczyć -czę, -czą; -cz•cie

Słownik języka polskiego PWN

liczyć
1. «wymieniać liczby w kolejności»
2. «wykonywać działania arytmetyczne»
3. «obliczać coś, dodając do siebie poszczególne jednostki»
4. «brać pod uwagę przy liczeniu»
5. «składać się z pewnej liczby jednostek»
6. «spodziewać się, przypuszczać»
7. pot. «wyznaczać cenę, brać zapłatę»
8. «wyliczać zawodnika»
liczyć się
1. «być liczonym, obliczanym»
2. «mieć znaczenie, być branym pod uwagę»
3. «brać coś pod uwagę, uwzględniać w swoich planach»
4. pot. «rozliczać się»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego