odpowiednik

Wielki słownik ortograficzny PWN

od•powied•nik -ka, -kiem; -ki, -ków

Słownik języka polskiego PWN

odpowiednik «pojęcie, zjawisko, przedmiot lub osoba odpowiadające innemu podobnymi cechami»
• odpowiedniczka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego