odwoływać

Wielki słownik ortograficzny PWN

od•woływać -łuję, -łują

Słownik języka polskiego PWN

odwołaćodwoływać
1. «skłonić kogoś do odejścia skądś lub opuszczenia jakichś osób»
2. «zawiadomić, że coś się nie odbędzie»
3. «ogłosić coś jako fałszywe, niebyłe lub nieobowiązujące»
4. «usunąć kogoś ze stanowiska»
5. «wezwać kogoś do powrotu z jakiegoś miejsca»
odwołać sięodwoływać się
1. «powołać się na coś jako na punkt oparcia w jakiejś sprawie»
2. «zwrócić się do kogoś z jakimś przekazem, apelem w celu wywołania określonej reakcji»
3. «zwrócić się do kogoś, do czegoś jako do instancji rozstrzygającej, prosząc o ponowne rozpatrzenie jakiejś sprawy»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego