oficjał

Słownik języka polskiego PWN*

oficjał
1. «w Kościele katolickim: duchowny urzędnik przy biskupie, sprawujący w jego imieniu kościelną władzę sędziowską i przewodniczący w sądach biskupich»
2. daw. «urzędnik w zaborze austriackim»
3. daw. «sługa niższych urzędników municypalnych w starożytnym Rzymie; też: wyższy urzędnik cesarski piastujący ważny urząd»
4. daw.; zob. oficjel.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego