określnik

Słownik języka polskiego PWN*

określnik adnominalny jęz. «wyraz określający rzeczownik, tworzący wraz z nim grupę adnominalną»
określnik adwerbalny jęz. «wyraz określający czasownik, tworzący wraz z nim grupę adwerbalną»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego