określenie

Słownik języka polskiego PWN*

określenie
1. «słowo lub wyrażenie charakteryzujące lub nazywające kogoś lub coś»
2. jęz. «część zdania rozwijająca treść podmiotu lub orzeczenia»
3. log. «sąd wskazujący najbliższy rodzaj i różnicę gatunkową»
określićokreślać
1. «ująć w słowa, nadać nazwę, wymienić charakterystyczne cechy»
2. «podać czas, miejsce, wielkość itp. czegoś»
3. «stać się przyczyną czegoś»
określony
1. «sprecyzowany, wiadomy, pewny»
2. «w języku propagandy: eufemizm dotyczący przeciwnika politycznego, pozwalający nie wymieniać go z nazwy»

• określoność

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego