opcjonalny

Słownik języka polskiego PWN*

opcja
1. «jedna z możliwości do wyboru»
2. «wybór jednej z możliwości»
3. «stanowisko w jakiejś sprawie»
4. «prawo swobodnego wyboru obywatelstwa przysługujące ludności w wypadku cesji części terytorium państwa»
5. «w prawie autorskim: zastrzeżone prawo wydawnictwa do publikowania jakiegoś dzieła»
6. «w morskim obrocie handlowym: prawo wyboru portu załadowania i wyładowania towaru i ustalenia jego ilości»
7. «uprawnienie do kupna lub sprzedaży papierów wartościowych lub dewiz po z góry ustalonej cenie»
8. «oficjalne zezwolenie na robienie czegoś, zwykle na działalność gospodarczą»
9. «jedna z możliwości działania programu komputerowego, którą użytkownik wybiera z menu»

• opcyjny, opcjonalny

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego