pak

Wielki słownik ortograficzny PWN*

pak -ku, -kiem
paka pace, pakę; pak

Słownik języka polskiego PWN*

pak I «twarda, czarna masa będąca pozostałością po oddestylowaniu ciekłych frakcji smoły węglowej, używana m.in. jako lepiszcze i do izolacji»
• pakowy
pak II «wieloletnia kra lodowa na obszarach mórz polarnych»
pace «za pozwoleniem, z całym szacunkiem – zapowiedź wyrażenia zastrzeżeń albo poglądu przeciwnego»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego