pamiętnik

Słownik języka polskiego PWN*

pamiętnik
1. «wspomnienia spisywane przez kogoś»
2. «album do wpisywania na pamiątkę wierszy, aforyzmów itp.»
3. «utwór literacki zawierający opis wydarzeń oparty na bezpośredniej obserwacji autora, jego wspomnieniach i przeżyciach»

• pamiętnikowy • pamiętniczek

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego