patent

Wielki słownik ortograficzny PWN

patent -n•tu, -n•cie; -n•tów

Słownik języka polskiego PWN

patent
1. «dokument przyznający jakiejś osobie lub firmie wyłączne prawo do czerpania korzyści z wynalazku; też: to prawo»
2. pot. «sposób na zrobienie lub osiągnięcie czegoś»
3. pot. «drobne, ale oryginalne usprawnienie»
4. «dokument nominacyjny uprawniający do pełnienia określonych funkcji na statku»
5. daw. «dokument uprawniający do prowadzenia zakładu handlowego lub przemysłowego»
6. daw. «świadectwo ukończenia szkoły, uzyskania tytułu naukowego lub zawodowego»

• patentowy
patent flagowy «dokument stwierdzający prawo używania przez statek określonej bandery»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego