perspektywiczny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

perspektywiczny
1. «przedstawiający przedmioty w perspektywie»
2. «dotyczący przyszłości, dalszego rozwoju»
3. «dobrze się zapowiadający»

• perspektywicznie • perspektywiczność
plan perspektywiczny «plan przedstawiający stopniowe realizowanie jakiegoś zamierzenia w ciągu dłuższego czasu»
skrót perspektywiczny «pozorne skrócenie przedmiotu wzrastające wraz z oddaleniem»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego