piękny

Wielki słownik ortograficzny PWN

piękny; -ni
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych (skrót: TZSP)

Słownik języka polskiego PWN

piękny
1. «odznaczający się pięknem kształtów, barw, dźwięków itp.»
2. «mający dużą wartość moralną»
3. «mający najlepsze cechy swojego gatunku, rodzaju itp. lub będący doskonałym w jakiejś dziedzinie»
4. «duży, pokaźny»
5. iron. «nie taki, jakiego się oczekuje»

• pięknie • piękniutki
sztuki piękne, plastyczne «architektura, rzeźba, malarstwo, grafika i rzemiosło artystyczne»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

piękny
31.03.2003
Domyślam się, że słowo piękny pierwotnie znaczyło 'tłusty' – łac. pinguis. Czy mam rację?Jakie sa inne indoeuropejskie odpowiedniki tego słowa?
Chciałbym być bogaty i piękny
5.06.2016
Chciałem zapytać o poprawność takich form: Chciałbym być bogaty i piękny oraz Chciałbym być bogatym i pięknym. Wydaje mi się, że obie są poprawne, ale im dłużej się zastanawiam tym więcej mam wątpliwości. Czy w przypadku formy żeńskiej: Chciałabym być bogata i piękna / Chciałabym być bogatą i piękną będzie miała zastosowanie ta sama zasada? Tutaj opcja z narzędnikiem wydaje mi się nieco mniej naturalna.
Będę bardzo wdzięczny za rozwianie moich wątpliwości.
piękna polszczyzna
18.01.2014
Co to właściwie znaczy mówić piękną polszczyzną? W jednym z wywiadów dziennikarka Katarzyna Dowbor wyznała, że jej syn Maciej „mówi piękną polszczyzną, co było przestrzegane w naszym domu”. Czy piękna polszczyzna to unikanie wulgaryzmów, słów potocznych, wyrażeń slangowych itp.? Za to silenie się na wykwintność wypowiedzi z Mickiewiczem czy Słowackim w ręku? Staram się mówić przede wszystkim poprawnie, prosto i zrozumiale, ale czy powinienem też kłaść nacisk na jakieś piękno wypowiedzi?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Mają swoją strukturę i my jako odbiorcy zauważamy tam
  ślady
  piękna lub innych wartości. Niczego w nich nie konkretyzujemy, -
  gdyż, jak...
 • ... na początku XVIII w. pałac Czapskich, obecnie siedziba Akademii Sztuk Pięknych, stał się przedmiotem sporu, który trafił na wokandę Naczelnego Sądu...
 • ... niczym więcej.
  Tymczasem... I tu właśnie trzeba pomyśleć o czymś
  pięknym. Na przykład o katedrze w Pizie. Bo na czym polega...

Encyklopedia PWN

Fryderyk Piękny, z dynastii Habsburgów, ur. ok. 1289, zm. 13 I 1330, zamek Gutenstein (Dolna Austria),
książę Austrii i Styrii od 1306 (jako Fryderyk III), antykról niem. od 1314, syn króla niem. Albrechta I;
Karol IV Piękny, ostatni z gł. linii Kapetyngów, ur. 1294, zm. 1 II 1328, Vincennes,
król Francji i król Nawarry (jako Karol I) od 1322, syn Filipa IV Pięknego i Joanny I Nawarskiej;
Filip I Piękny, niem. Philipp der Schöne, hiszp. Felipe I el Hermoso, z dyn. Habsburgów, ur. 22 VII 1478, Brugia, zm. 25 IX 1506, Burgos,
król Kastylii od 1504, syn cesarza Maksymiliana I i Marii Burgundzkiej, mąż Joanny Szalonej, córki Izabeli I Katolickiej i Ferdynanda II Katolickiego, ojciec cesarzy: Karola V i Ferdynanda I;
Filip IV Piękny, z dyn. Kapetyngów, ur. 1268, Fontainebleau, zm. 29 XI 1314, tamże,
król Francji od 1285, syn Filipa III Śmiałego;
Hasdrubal Piękny, ur. ok. 270, zm. 221 p.n.e.,
kartagiński wódz i polityk;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!