placet

Wielki słownik ortograficzny PWN

placet ndm
quan•tum placet (skrót: q.p.)

Słownik języka polskiego PWN

placet «zezwolenie, zgoda na coś»

Porady językowe

placet
12.07.2007
W Internecie spotyka się odmieniany jak altacet wyraz placet, o którym słownik pisze, że jest ndm. Czy to błąd, czy kolejny etap przyswajania wyrazu przez język polski?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... głowy swych modeli, prace jego nigdy nie byłyby uzyskały oficjalnego placet Głównego Konserwatora Pałacu. Gdyby któryś z rzeźbiarzy dzisiejszych ośmielił się...
  • ... zarzuty czynione duchowieństwu przez Pana, ale mówi wyposażony w autorskie placet. Z kolei rzecz jest o czynszach, świadczeniach wojennych, dziesięcinach - rzecz...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego