pragnienie

Wielki słownik ortograficzny PWN*

prag•nienie; -g•nień
prag•nąć -nę, -ną; -nij•cie; -nął, -nęła, -nęli

Słownik języka polskiego PWN*

pragnienie
1. «uczucie suchości w jamie ustnej i przełyku doznawane wówczas, gdy się chce pić»
2. «gorąca chęć, życzenie sobie czegoś»
pragnąć
1. «bardzo czegoś chcieć»
2. «pożądać kogoś»
3. «chcieć powiedzieć, wyjaśnić coś istotnego»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego