pożar

Wielki słownik ortograficzny PWN

pożar -ru, -rze; -rów

Słownik języka polskiego PWN

pożar
1. «palenie się budynków, lasów itp., ogień ogarniający dużą przestrzeń»
2. «gwałtowne, niepohamowane uczucie»
3. «gwałtownie rozprzestrzeniające się dramatyczne wydarzenia»

• pożarowy

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

forty mokotowskie i droga pożarowa
14.11.2005
Czy o forcie mokotowskim piszemy w liczbie pojedynczej czy mnogiej? Wielką czy małą literą? Jaka jest różnica między drogą pożarową a przeciwpożarową?
Powodzianin
29.09.2017
Dlaczego ofiary powodzi nazywa się powodzianami? Przecież końcówka -anin oznacza zwolennika jakiejś idei lub mieszkańca jakiejś miejscowości – jest ona więc obraźliwa dla ofiar powodzi. Z drugiej strony skoro ofiara powodzi to powodzianin, jak w takim razie nazwać ofiarę trzęsienia ziemi, pożaru, huraganu, wybuchu wulkanu, tsunami? Absurdalnie brzmiałyby formy: trzęsianin, pożaranin, huraganin, wulkanin, tsunamianin.
przed tym, zanim czy przed tym, jak?
2.02.2007
Które wyrażenie jest poprawne: przed tym, zanim czy przed tym, jak? Wydaje mi się, że przed tym, zanim jest tautologią. Przykładowe zdania: „Pożar wybuchł dwie godziny przed tym, zanim Nowakowie wrócili do domu”, „Pożar wybuchł dwie godziny przed tym, jak Nowakowie wrócili do domu”.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... była nieostrożna obsługa drewnianego grilla. Nieostrożny właściciel miał podwójnego pecha - pożar wybuchł w czasie, kiedy w lokalu przebywali kontrolerzy z Urzędu...
  • ... mający swoje pięć minut (bo np. uratowali dziecko sąsiada z pożaru) nieustannie nagabywani są przez wydawców, by opowiedzieli wszystko, co może...
  • ... pniach i brunatnoszarej, spękanej korze, stare drzewa, które przetrwały liczne pożary miasta. Doron stał właśnie pod jednym z nich, wsparty plecami...

Encyklopedia PWN

niekontrolowany proces spalania zachodzący poza miejscem do tego celu przeznaczonym, przynoszący straty materialne; towarzyszy mu występowanie czynników szkodliwych, takich jak: płomień, wzrost temperatury, dym, wybuchy, iskry, toksyczne produkty spalania, a w konsekwencji np. naruszenie konstrukcji budowlanych i urządzeń technol., zniszczenie upraw lub lasu;
jedno z największych zagrożeń występujących w kopalniach podziemnych, gł. węgla.
prowokacyjne (prawdopodobnie z inicjatywy lub za wiedzą NSDAP) podpalenie 27 II gmachu Reichstagu, wykorzystane przez nazistów do rozprawy z Komunist. Partią Niemiec (KPD) i zawieszenia swobód obywatelskich w III Rzeszy;
pieśń skomponowana pierwotnie (1846) przez J. Nikorowicza jako kompozycja fortepianowa bez słów, pt. Chorał (chorał);
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego