początek

Słownik języka polskiego PWN*

początek «to, od czego się coś zaczyna w czasie lub przestrzeni»
początki
1. «elementarne wiadomości z jakiejś dziedziny»
2. «pierwsze objawy lub pierwsze dni»
na początku «zanim nastąpiły inne rzeczy lub w pierwszym okresie»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego