zalążek

Wielki słownik ortograficzny PWN*

zalążek -ż•ka, -ż•kiem; -ż•ki, -ż•ków

Słownik języka polskiego PWN*

zalążek
1. «żeński narząd rozmnażania się roślin nasiennych»
2. «początek czegoś»

• zalążkowy

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego