zarodek

Wielki słownik ortograficzny PWN*

zarodek -d•ka, -d•kiem; -d•ki, -d•ków

Słownik języka polskiego PWN*

zarodek
1. zob. embrion.
2. «zawiązek rośliny rozwijający się w nasieniu»
3. «początkowe stadium czegoś»

• zarodkowy
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego