podobieństwo

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

podobieństwo «wspólność pewnych cech dwu albo więcej osób, przedmiotów itp.»
podobieństwo figur «relacja między dwiema figurami polegająca na tym, że stosunek odległości dwóch punktów jednej figury do odległości odpowiednich punktów drugiej figury jest stały»
cechy przystawania trójkątów, cechy podobieństwa trójkątów «twierdzenia podające warunki konieczne i wystarczające do tego, aby dwa trójkąty były przystające lub podobne»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego