pojmować

Wielki słownik ortograficzny PWN

pojmować -muję, -mują

Słownik języka polskiego PWN

pojąćpojmować «zrozumieć»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

jako
5.10.2006
Szanowni Państwo,
chciałabym prosić o pomoc w kwestii rozstrzygnięcia poprawnego użycia wyrazu pojmować (pojmować coś jako coś). Mianowicie, chodzi konkretnie o zdanie: „Według przyjętej powszechnie opinii metafzyka Arystotelesa prowadzi do odróżnienia dwu niezależnych poziomów bytu; przy czym pierwszego z tych poziomów nie pojmuje jako powszechnej stwórczej przyczyny bytu”. Czy to zdanie jest poprawnie skonstruowane? Czy nie powinno być: pojmować jako coś?
Z poważaniem
M. Nawracała
Legizm i legiści
15.04.2019
Szanowni Państwo,
Treść mojego pytania dotyczy pojęcia pochodzącego z języka obcego. Chodzi o kwestię tak zwanego legizmu – ideologii funkcjonującej w starożytnych Chinach. W języku chińskim funkcjonuje on jako Fǎjiā.
W fachowej literaturze, w języku angielskim, określa się go mianem legalism. Niemniej, w polskiej literaturze naukowej, pojęcie legalizm zwyczajowo pojmuje się jako „ścisłe przestrzeganie prawa/państwo prawa/ zasadę praworządności”. Chińskie pojęcie określa się raczej jako legizm. Muszę nadmienić jednak, że założenia Fǎjiā w istocie spełniają powyższe kryteria definicji.
Moje pytanie dotyczy dopuszczalności stosowania słowa „legalizm” właśnie w kontekście Fǎjiā. W literaturze przedmiotu można natknąć się na różnorodne formy, jednakże samemu redagując pracę naukową wolałbym oprzeć się na wykładni Poradni Językowej.
akwen
11.12.2002
Szanowni Państwo,
Współpracująca z nami firma chce zmienić zamieszczoną na naszej stronie internetowej informację, mamy jednak wątpliwości co do poprawności jednego zdania. Dotychczas brzmiało ono: „Turnus w szkole windsurfingu w najlepszym akwenie szkoleniowym w Europie – w Zatoce Puckiej”. Firma chce zmienić je na: „Turnus w szkole windsurfingu na najlepszym akwenie szkoleniowym w Europie – na Zatoce Puckiej”. Która (jeśli w ogóle) wersja jest poprawna?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Agnieszka, wychowana w duchu religijnym przez surowych rodziców, którzy tradycyjnie pojmowali obowiązki małżonków, znosiła to na razie z pokorą. Miała, według...
  • ... i neotomiści - utożsamiający sprawiedliwość i dobro. Wiąże się to z pojmowaniem Boga jako źródła wszelkich wyższych wartości oraz ich uosobienia w...
  • ... wartościom wiary, nawet nie przeciw religijnym dogmatom, ale przeciwko schematycznemu pojmowaniu ich, wyzyskiwaniu dla doraźnych celów, dla abstrakcyjnego upiększania świata.
    Jeszcze...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!