pokorny

Wielki słownik ortograficzny PWN

pokor•ny; -ni; -niej•szy

Słownik języka polskiego PWN

pokora
1. «świadomość własnej niedoskonałości»
2. «uniżona postawa wobec kogoś»

• pokorny • pokornie • pokorniutki • pokorniutko • pokornieć

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Pokorne cielę...
17.09.2005
Ostatnio wśród moich znajomych rozgorzał spór, który dotyczył przysłowia: „Pokorne cielę dwie matki ssie”. Każdy zna to przysłowie, jednak większość używa go w odniesieniu do osoby, która potrafi czerpać zysk z różnych źródeł, co jest oznaka sprytu, zaradności i może zasługiwać na pochwałę. Jeżeli się nie mylę, powiedzenie to możemy odnieść jedynie do człowieka, który budzi moralne wątpliwości. Czy mam rację? Pozdrawiam Poradnię Językową oraz Korpus.
panna wstrzemięźliwa
18.02.2015
„Pokorniuchno się skłoniła, jako panna wstrzemięźliwa”. Co dokładnie autor pieśni adwentowej miał na myśli nazywając Maryję wstrzemięźliwą? Jako – czyli jej pokorny pokłon wynika z jej wstrzemięźliwości? Wstrzemięźliwy jest ten, kto (po)wstrzymuje (się) – kalka łac. continentia, dotyczyć to może zresztą różnych obszarów życia. Proszę o wyjaśnienie :)
Pozdrawiam serdecznie
Łukasz
spolegliwy
6.02.2003
Czy przymiotnik spolegliwy zmienił swoje pierwotne znaczenie?

Ciekawostki

Mówimy „Pokorne cielę dwie matki ssie”, mając na myśli to, że człowiek uległy wobec innych nikomu się nie narazi i czerpie korzyści ze swojego zachowania.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... tylko na nasz podziw. Zasługujecie także na naszą najgłębszą i najpokorniejszą wdzięczność. Wiem, że większość Żydów nie docenia waszych wysiłków. Wiem...
  • ... każdej chwili, spłoszony pierwszym gestem zniecierpliwienia, wycofać się na pozycję pokornego petenta.
    Jednak Terey dawał sobą kierować, godził się łatwo na...
  • ... politycznego, różnicująca Polaków petersburskich, przebiegała nie między dumnym księciem a pokornymi petentami codziennych posłuchań u Zubowa, lecz między Carskim Siołem a...

Encyklopedia PWN

Pokorny Julius, ur. 12 VI 1887, Praga, zm. 8 IV 1970, Zurych,
niem. indoeuropeista i celtolog;
Pokorný Karel, ur. 18 I 1891, Pavlovice k. Znojma, zm. 14 II 1962, Praga,
rzeźbiarz czeski;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego