polakożerca

Wielki słownik ortograficzny PWN

polako•żer•ca -cę; -cy, -ców

Słownik języka polskiego PWN

polakożerca «nieprzejednany wróg Polaków i polskości»
• polakożerczy • polakożerstwo

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego