polis

Wielki słownik ortograficzny PWN*

polis (starogreckie miasto-państwo) ndm
polisa (dokument) -isie, -isę; -is

Słownik języka polskiego PWN*

polis «w starożytnej Grecji: miasto-państwo, w którym wszelkie istotne decyzje były podejmowane przez zgromadzenie ludowe»
polisa «dokument stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczeniowej»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego