popularyzowanie

Słownik języka polskiego PWN*

popularyzacja «rozpowszechnianie nauki, sztuki lub wiedzy o czymś wśród szerokich kręgów społeczeństwa»
• popularyzacyjny • popularyzator • popularyzatorski • popularyzatorstwo • popularyzatorka • popularyzować
popularyzować się «stawać się popularnym»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego