porażka

Wielki słownik ortograficzny PWN*

poraż•ka -ż•ce, -ż•kę; -żek

Słownik języka polskiego PWN*

porażka
1. «przegrana walka lub rywalizacja»
2. «poważne niepowodzenie»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego