porywaczka

Słownik języka polskiego PWN*

porwać IIporywać
1. «uprowadzić kogoś lub coś wbrew czyjejś woli»
2. «gwałtownie ruszyć kogoś, coś z miejsca i przenieść dalej»
3. «chwycić kogoś, coś gwałtownie, szybko»
4. «ruszywszy z miejsca, pobiec, pojechać szybko»
5. «wzbudzić czyjś zachwyt lub entuzjazm; też: wywrzeć na kimś silne wrażenie i pociągnąć za sobą»
6. «o gwałtownych uczuciach, pragnieniach: opanować kogoś»

• porywacz • porywaczka

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego