posiadać

Wielki słownik ortograficzny PWN

posiadać -am, -ają
nie posiadać się (z radości)

Słownik języka polskiego PWN

posiadać I
1. «być właścicielem czegoś, zwykle mającego dużą wartość materialną»
2. «mieć jakąś wiedzę, jakieś umiejętności, znajomość czegoś»
3. «charakteryzować się czymś»
4. «mieć jakieś możliwości, dysponować czymś»
5. «mieć coś jako część składową lub być w coś wyposażonym»

• posiadacz • posiadaczka
posiadać II «o wielu: usiąść kolejno»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

posiadać
22.06.2004
Czy właściwe jest używanie czasownika posiadać w zdaniach: „Laboratorium posiada certyfikat” lub „Aparat posiada własną instalację...”, „Pracownik posiada kwalifikacje do obsługi...” itp.? Osobiście mi się nie podoba, ale jest w użyciu. I w dodatku fakt „posiadania” innej rzeczy, cechy albo przywileju wynika często z nadania tytułu lub prawa własności, np. firma prawnie jest właścicielem (tzn. posiadaczem!!!?) certyfikatu wystawionego na jej imię.
Posiadać
8.04.2019
Słowo posiadać i ulubione w Infoliniach, biedronkach zwroty: Czy posiada pan drugie imię?, Czy posiada pan kartę biedronka itp.? W takich przypadkach posiada czy ma.
Według mnie oczywiście ma. Ale ja jestem stary ;)

Michał Włodarski
posiadać
23.02.2009
Czy można napisać, że ktoś posiada problem? Chodzi mi o słowo posiada.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... odwadniania terenu. Linia elektryczna prowadzona jest całkowicie pod ziemią i posiada podwójne zasilanie z sieci. Odprowadzenie ścieków podłączone jest do instalacji...
  • ... zaczynamy od serii BRIO - całkowicie bezpiecznych zabawek z naturalnego drewna (posiadających certyfikat jakości ISO 9001). BRIO zielone to kolejki dla chłopców...
  • ... są zagrabione przez Niemców w porównaniu do tego, co my posiadamy, to jest znikoma, no, na, oczywiście, na niekorzyść Polaków.
    - Rozumiem...

Encyklopedia PWN

w znaczeniu potocznym sprawowanie władztwa nad rzeczą; w znaczeniu prawnym oznacza tylko taki stan władztwa faktycznego nad rzeczą, który jest powiązany z zamiarem wykonywania określonego prawa podmiotowego do tej rzeczy;
prawo samowolne pozbawienie kogoś posiadania rzeczy; dla odparcia n.p. można zastosować obronę konieczną.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego