mieć

Wielki słownik ortograficzny PWN

mieć mam, mają; miej•cie; miał, mieli
nie mieć (czegoś)
Ma (= mach, liczba Macha)
mA (= miliamper)
ma (księg.) ndm
miał -ału, -ale
miano -nie
Miecia -cię, W. -ciu; Mieć
mienie (majątek) -nia
mieść miotę, mieciesz, miotą; mieć, mieć•cie; miótł, miot•ła, miet•li; mieciony
miot•ła -tle, -t•łę; -teł
nie ma (brak; nie posiada)
Se-ma-for (wytwórnia film.) Se-ma-fora, Se-ma-forze: Studio Małych Form Filmowych Se-ma-for, Se-ma-for Produkcja Filmowa

Słownik języka polskiego PWN

mieć I
1. «być właścicielem, użytkownikiem lub dysponentem czegoś, np. Miał dom z ogródkiem.»
2. «składać się z czegoś, zawierać coś, być wyposażonym w coś; też: mierzyć, liczyć ileś czegoś, np. Ptak ma pióra i dziób. Dom ma sześć pięter.»
3. «być wyposażonym w coś, co odznacza się jakąś cechą; też: być z kimś w relacji określonej przez jakąś cechę, np. Miał siwe włosy i krzaczaste brwi. Masz złych doradców.»
4. «doznawać czegoś, być w jakimś stanie psychicznym lub fizycznym, np. Miał ochotę płakać.»
5. «charakteryzować się czymś, np. Ma dobry gust.»
6. «pozostawać z kimś, z czymś w określonej relacji, np. Miał w nim zagorzałego wroga.»
7. «znajdować się w jakiejś sytuacji, np. Ma dobrą posadę i spokojne życie.»
8. «brać w czymś udział jako uczestnik, wykonawca, słuchacz itp., np. Jutro mam egzamin.»
9. «ukończyć jakiś etap nauki, uzyskać dokument, który to stwierdza, np. Ojciec miał cztery klasy, syn – dwa fakultety.»
10. pot. «być, znajdować się w określonym miejscu lub czasie, np. Naprzeciwko mamy stację. Mamy drugi tydzień zimy.»
mieć II
1. «być obowiązanym do czegoś; też: zamierzać, przewidywać zrobienie czegoś, np. Na wiosnę mamy się wyprowadzić.»
2. «używane dla wyrażenia przyszłości w czasie przeszłym, np. Przyszłość miała pokazać, że się myliłem.»
3. «z imiesłowem biernym w funkcji czasu przeszłego: wykonać, spełnić, ukończyć coś, np. Mam napisaną pracę.»
4. «w konstrukcjach pytających, oznaczających wątpliwość, zaprzeczenie, przeciwstawienie się, np. Ja miałbym to powiedzieć?»
5. «w funkcji czasownika modalnego podającego w wątpliwość jakiś fakt, np. Miała to być miła i ładna dziewczyna.»
mieć się «być w jakimś stanie, położeniu, np. Napisz, jak się mają rodzice. Sprawy mają się nieźle.»
Ma «symbol jednostki prędkości mach»
miał «drobno pokruszona lub roztarta substancja»
• miałowy
miano «określenie, nazwa, tytuł»
mienie «rzeczy będące czyjąś własnością»
mieść «rzucać czymś drobnym, zmiatać coś z jakiejś powierzchni i rozrzucać po niej»
miotła
1. «narzędzie do zamiatania w postaci pęku rózeg związanych z jednej strony w kształt trzonka lub przymocowanych do kija»
2. «coś, co kształtem przypomina to narzędzie»

• miotlisko
allegro, ma non troppo muz. «umiarkowanie szybko»
czarcia miotła «skupienie pędów ze zniekształconymi liśćmi lub igłami, powstające wskutek porażenia drzew przez grzyby pasożytnicze»
ma foi [wym. ma fua] «słowo daję, naprawdę»
miano roztworu «w analizie objętościowej: ilość oznaczanej substancji, która reaguje w 1 ml roztworu odczynnika w ściśle określonych warunkach»
miotła zbożowa «wysoka trawa rosnąca jako chwast w zbożach»
nie ma
1. «w połączeniu z nazwami czynności, stanów, cech tworzy zwroty oznaczające nieprzejawianie się, nieistnienie czegoś»
2. «w połączeniu z nazwami osób, przedmiotów tworzy zwroty oznaczające nieobecność w danym miejscu, nieistnienie»
3. «w połączeniu z określeniami czasu lub miejsca tworzy zwroty oznaczające brak czasu, miejsca, nieosiągnięcie danego punktu czasowego»
4. «tworzy wyrażenia oznaczające, że ktoś lub coś z pewnością nie istnieje»
porzucenie mienia «umyślne opuszczenie mienia w celu pozbycia się własności»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

mieć mechę
3.01.2014
Szanowni Eksperci,
w okolicach Węgrowa w województwie mazowieckim spotkałem się ze zwrotem mieć mechę, znaczącym mniej więcej tyle, co 'zwariować' czy 'stracić rozum'. Czy mogliby Państwo wyjaśnić mi jego pochodzenie?
Z wyrazami szacunku
Piotr Michałowski
mieć miejsce
8.10.2012
Dzień dobry,
chciałam zapytać, czy zwrot mieć miejsce wprowadza w zdaniu stronę bierną? Np. „Wernisaż miał miejsce w galerii”? Nie miałabym wątpliwości w przypadku „Wystawa odbyła się” – strona czynna lub „Wystawa została otwarta” – strona bierna. Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź.
Beata
Mieć czegoś na lekarstwo
25.10.2017
Szanowni Państwo,
frapuje mnie frazeologizm mieć czegoś na lekarstwo, czyli ’mieć czegoś bardzo mało’. Chodzi może o to, że substancje zawarte w lekarstwach występują w bardzo małych ilościach, rzędu mikrogramów? Czy to zupełnie fałszywy trop?

Z wyrazami szacunku
Czytelnik

Ciekawostki

Mówimy „Kto nie ma w głowie, ten ma w nogach” , mając na myśli kogoś, kto o czymś zapomniał i musi z tego powodu wracać dokądś.
Mówimy „Gdyby babcia miała wąsy, toby była dziadkiem”, komentując żartobliwie rozważania o możliwych następstwach sytuacji, która jest nierealna.
Mówimy „Nie ma dymu bez ognia”, mając na myśli to, że każda sytuacja lub zdarzenie, zwłaszcza złe i niekorzystne, mają jakąś przyczynę lub powód.
Mówimy „Dzieci i ryby głosu nie mają”, mając na myśli to, że dzieci obecne przy rozmowie dorosłych nie powinny się odzywać.
Mówimy „Wszystko ma swoje granice”, jeśli ktoś w swoim postępowaniu posunął się za daleko i oceniamy to negatywnie. Prosiłem go, wybaczałem, ale wszystko ma swoje granice.
Mówimy „(Każdy) kij ma dwa końce”, mając na myśli to, że każda sytuacja ma swoją dobrą i złą stronę.
Mówimy „Kłamstwo ma krótkie nogi”, mając na myśli to, że kłamstwo szybko wychodzi na jaw i że kłamiąc, niewiele się osiągnie.
Mówimy „Gdzie kucharek sześć,tam nie ma co jeść”, mając na myśli to, że zbyt wiele osób wykonujących tę samą pracę przeszkadza sobie wzajemnie i nie wykonuje jej dobrze.
Mówimy „Bez pracy nie ma kołaczy”, mając na myśli to, że trzeba pracować, aby coś osiągnąć.
Mówimy „Nie ma róży bez kolców”, mając na myśli to, że wszystko ma swoje dobre i złe strony.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... twierdzi, że w roli babci czuje się wspaniale. - Najstarsza wnuczka ma 23 lata, najmłodsza dziesięć. Dzieci dają dużo radości i zadają...
  • ... Twórcy filmów amatorskich, o których wiemy tylko tyle, że nie mają więcej niż 35 lat i nie są studentami Szkoły Filmowej...
  • ... otrzymać część pieniędzy pochodzących z ich nielegalnej sprzedaży.
    Prokuratura nie
    miała wątpliwości, że Feliks R. dopuścił się oszustwa i biznesmen został...

Encyklopedia PWN

w znaczeniu prawnym ogół podmiotowych praw majątkowych należących do danej osoby fizycznej lub prawnej i stanowiącej jej aktywa;
„MA”
[węg., ‘dziś’],
czasopismo lit.-artyst. awangardy węgierskiej;
oznaczenie liczby Macha, → podobieństwo fizyczne.
oznaczenie jednostki prędkości, → mach.
Mień, Mienia, Lipianka,
rz., prawy dopływ Wisły;

Synonimy

mieć (żal, chęć)
mieć (jakąś cechę)
mieć (coś po kimś)
mieć (coś zrobić z wyboru)
mieć (grypę)
mieć (coś zrobić z przymusu)
mieć (kogoś za jakąś osobę)
mieć melodię (do czegoś) pot.
mieć minus (u kogoś) pot.
mieć na oku (coś, jakiś interes)
mieć na widoku (jakiś interes)
mieć na widoku (czyjeś dobro)
mieć oko (na kogoś, coś)
mieć prawo (coś zrobić)
mieć się (ktoś jakoś)
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!