pozaartystyczny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

pozaartystyczny «inny niż artystyczny, taki, do którego nie stosują się kryteria artystyczne»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... ze strony drugiej - do nadrzędnej funkcjonalnie względem ich pozanaukowej i pozaartystycznej praktyki społecznej. Odmienność owa przesądza zresztą o tym, że w...
  • ... niej praktyki społecznej oraz - obiektywny stosunek praktyki społecznej do odpowiedniej pozaartystycznej praktyki społecznej.
    Biorąc pod uwagę - dla uproszczenia rozważań - wyłącznie nauki...
  • ... wewnętrznie tendencje rozwojowe języka plastycznego, ale zarazem odsyłają do procesów pozaartystycznych. Podstawową sprawą socjologii sztuki staje się w tum ujęciu stworzenie...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego