protest

Wielki słownik ortograficzny PWN*

protest -estu, -eście; -estów
protest song protest son•gu, protest son•giem; protest son•gi, protest son•gów

Słownik języka polskiego PWN*

protest
1. «ostre wystąpienie przeciw działaniu uważanemu za niesłuszne»
2. «urzędowe stwierdzenie odmowy zapłaty przez dłużnika sumy wymienionej na wekslu, czeku itp.»

• protestowy • protestować
protest song «piosenka wyrażająca protest wobec aktualnych negatywnych zjawisk społeczno-politycznych»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego