przeciętny

Słownik języka polskiego PWN*

przeciętny
1. «będący wynikiem podzielenia sumy pewnych składników przez ich liczbę»
2. «zwykły, typowy»
3. «słaby, pospolity»

• przeciętnie • przeciętność, przeciętniactwo
przeciętna «wynik podzielenia sumy danych składników przez ich liczbę»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego