przeprowadzać

Słownik języka polskiego PWN*

przeprowadzićprzeprowadzać
1. «przebyć jakąś przestrzeń, prowadząc kogoś lub coś, przejść z kimś z jakiegoś miejsca na drugie, wskazując mu drogę»
2. «wykonać jakąś czynność, doprowadzić do rozwiązania, zakończenia czegoś»
3. «umieścić, zbudować coś na znacznej długości w przestrzeni»
4. «wystąpiwszy z czymś, zrealizować swój pomysł»
5. «przenieść kogoś na nowe miejsce pobytu lub zamieszkania»
przeprowadzić sięprzeprowadzać się «zmienić miejsce pobytu, mieszkanie»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego