przepuszczać

Słownik języka polskiego PWN*

przepuścićprzepuszczać
1. «pozwolić komuś przekroczyć jakiś strzeżony punkt»
2. «puścić kogoś jako pierwszego, ustępując miejsca»
3. «mieć właściwości pozwalające na przenikanie cieczy, promieni świetlnych»
4. «spowodować przechodzenie, przesuwanie się czegoś przez coś w określonym celu»
5. pot. «roztrwonić, zmarnotrawić coś»
6. pot. «nie zauważyć czegoś, nie wykorzystać czegoś przez przeoczenie»
7. pot. «darować komuś jego błędy, niedopatrzenia»
8. pot. «nie wykorzystać okazji do nawiązania z kimś kontaktu seksualnego»
9. pot. «poddać coś lub kogoś określonym działaniom»
10. «podziałać czymś na coś w celu wywołania określonych reakcji fizycznych, chemicznych itp.»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego