przesada

Słownik języka polskiego PWN*

przesada
1. «wyolbrzymione ujęcie, przedstawienie czegoś»
2. «nienaturalność, pretensjonalność, afektacja»

• przesadny • przesadnie
bez przesady «nie wyolbrzymiając»
do przesady «przesadnie»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego