przesiąkać

Słownik języka polskiego PWN*

przesiąknąćprzesiąkać
1. «o wilgoci, cieczy, woni itp.: wsiąkając, przedostać się przez coś, do czegoś»
2. «zostać przepojonym wilgocią, cieczą, wonią itp.»
3. «przyswoić sobie coś w sposób dogłębny»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego