przodem

Słownik języka polskiego PWN*

przodem «przed innymi, poprzedzając, wyprzedzając innych»
przód
1. «przednia strona czegoś»
2. «część ciała po stronie twarzy, pyska, dzioba; też: to, co znajduje się po tej stronie»
3. «przestrzeń znajdująca się przed kimś, przed czymś, kierunek zgodny z kierunkiem patrzenia danej osoby»
na przedzie, na przodzie «jako pierwszy, przed kimś lub przed czymś»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego