przypadkowo

Słownik języka polskiego PWN*

przypadkowy I «zachodzący lub pojawiający się na skutek przypadku»
• przypadkowo • przypadkowość
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego