przypadkiem

Słownik języka polskiego PWN*

przypadkiem
1. «wskutek zbiegu okoliczności»
2. «może»
przypadek I
1. «zdarzenie lub zjawisko, których nie da się przewidzieć»
2. «pojedyncze zdarzenie lub pojedyncza sytuacja»
3. «jedna z postaci choroby spośród wielu podobnych»
4. «osoba lub grupa osób reprezentująca jakieś zjawisko lub charakteryzująca się jakąś cechą»
przypadek II «kategoria gramatyczna określająca składniową funkcję rzeczownika, przymiotnika, zaimków oraz liczebników i imiesłowów odmiennych»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego