pustoszenie

Wielki słownik ortograficzny PWN

pustosz (owad) -sza; -sze, -szy (a. -szów)
pustosz (pustka) -szy; -sze, -szy
pustoszeć -szeje, -szeją; -szał

Słownik języka polskiego PWN

pustoszeć «stawać się pustym, wyludnionym»
pustoszyć «czynić na jakimś terenie zniszczenia i szkody lub wyludniać go»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego